Slávenie bohoslužieb

Pondelok - Piatok

Kostol Ducha Svätého
6:30, 18:00

Sobota

Kostol Ducha Svätého
7:00, 18:00

Nedeľa

Kostol Ducha Svätého
6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí – počas školského roku), 11:00 (farská), 18:00

Farský kostol sv. Kozmu a Damiána
10:00

Kaplnka Ružencovej Panny Márie
7:30

Sviatosť zmierenia

Spovedáme v pracovných dňoch cca 30 min pred svätými omšami. Ak je to možné, spovedáme aj počas večernej omše. V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 17:00, počas omše aj počas adorácie.

Novinky z našej farnosti