Sväté omše

Pondelok - piatok

Kostol Ducha Svätého
6:30, 18:00

Sobota

Kostol Ducha Svätého
7:00, 18:00

 

Nedeľa

Kostol Ducha Svätého
6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí – počas školského roku), 11:00 (farská), 18:00

Farský kostol sv. Kozmu a Damiána
10:00

Kaplnka Ružencovej Panny Márie
7:30