Príprava na sviatosť manželstva

O manželstvo žiadajú snúbenci v kancelárii Kostola Ducha Svätého cez úradné hodiny. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v bratislavskej farnosti, musia priniesť „Licenciu na sobáš“ z farského úradu ženícha alebo nevesty (stačí jeden z nich). Úmysel uzatvoriť manželstvo musia oznámiť minimálne 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.

Pri nahlásení sobáša vyplnia s kňazom sobášnu zápisnicu. Okrem toho prinesú krstné listy, ktoré majú byť najviac 3 mesiace staré a prinesú tiež vyplnenú a opečiatkovanú civilnú zápisnicu z Miestneho úradu Karlova Ves.

Sobášime ľubovoľnú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia v čase medzi 9:00 a 16:30 v obidvoch kostoloch (Kostol Ducha Svätého, farský kostol).

Príprava na sviatosť manželstva

Od roku 2017 prebieha príprava na sviatosť manželstva vo farnostiach bratislavskej arcidiecézy v jednotnom formáte. Všeobecné informácie o témach prípravy nájdete na stránke domanzelstva.sk. V našej farnosti je kurz v rozsahu piatich stretnutí.

Termíny

Jarný kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti začína v stredu 21. februára 2024 o 18:00 v spoločenskej miestnosti v Kostole Ducha Svätého, ďalšie stretnutia tohto kurzu budú následne 28. februára, 06. marca, 13. marca a 20. marca 2024 vždy v čase od 18:00 do 21:00.

Témy jednotlivých stretnutí sú nasledovné:

1. stretnutie

0: Úvod a vzájomné zoznámenie všetkých účastníkov
1: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

2. stretnutie

2: Rozdielnosť muža a ženy
3: Manželská láska

3. stretnutie

4: Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
5: Kresťanská viera

4. stretnutie

6: Kresťanská mravnosť a kresťanský životný štýl v rodine
7: Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

5. stretnutie

8: Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
9: Sviatosti, sviatosť manželstva

Prihlasovanie na jarný kurz 2024 je ukončené.

Upozornenie: z kapacitných dôvodov je počet prihlásených párov maximálne 8.