Kontakt

Úradné hodiny

Pondelok: 15:30 – 17:00

Streda: 15:30 – 17:00

Piatok: 15:30 – 17:00

Kancelária farnosti

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Bratislava – Dúbravka,
ul. M. Sch. Trnavského 19,
841 01 Bratislava

Adresa sídla farnosti

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Bratislava – Dúbravka,
Brižitská 15,
841 01 Bratislava

Telefonické kontakty

Fara: 02 / 6436 1085
Fara (mobil): 0910 487 709
Kancelária: 02 / 6446 3315
(len počas úradných hodín)

Číslo účtu

SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Napíšte nám