Kňazi vo farnosti v minulosti

Farári farnosti Dúbravka od erigovania farnosti v roku 1807 až po súčasnosť

1807-1825
Ignác Navrátil
prvý farár farnosti
1807-1825
1825-1829
Rudolf Hanák
1825-1829
1829-1831
Jozef Hulyák
1829-1831
1832-1839
Jozef Verner
1832-1839
1839-1847
Anton Schorman
1839-1847
1847-1858
Ján Palkovitsch
1847-1858
1858-1861
Mikuláš Chmelík
1858-1861
1861-1863
Jozef Chmela
1861-1863
1863-1870
Jozef Rosznyák
1863-1870
1870-1904
Ján Talda
pochovaný na dúbravskom cintoríne
1870-1904
1904-1905
Ján Hilbert
Excurrendo z Lamača
1904-1905
1905-1947
Anton Moyš
pochovaný na dúbravskom cintoríne
1905-1947
1947-1950
Štefan Benčat
1947-1950
1950-1960
Ľudovít Szigeti, OFM
1950-1960
1960-1963
ThDr. Vincent Mihalovič
1960-1963
1963-1964
František Hrčka, OFM
Excurrendo z Lamača
1963-1964
1964-1965
Silvester Slezák
Excurrendo z Lamača
1964-1965
1965-1969
Ferdinand Kaňka
Excurrendo z Lamača
1965-1969
1969-1971
ThDr. Jozef Korec
1969-1971
1971-1985
ThDr. prof. Jozef Beitl
1971-1985
1985-1986
ThDr. Ladislav Ostrák
Excurrendo zo Záhorskej Bystrice
1985-1986
1986-1987
ThDr. Ján Fratrič
1986-1987
1987-1990
František Marko
1987-1990
1990-1993
Ľubomír Sedlák
1990-1993
1993-2011
Mons. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
1993-2011
2011 -
Mgr. Miroslav Bederka
2011 -

Farári farnosti Dúbravka, osobnosti s mimoriadnym pastoračným pôsobením

Kapláni

Kňazi z Dúbravky

Reholní kňazi

Výpomocní duchovní