Sviatosť zmierenia

Spovedáme v pracovných dňoch cca 30 min pred svätými omšami.

Ak je to možné, spovedáme aj počas večernej omše.

V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 17:00, počas omše aj počas adorácie.