Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY 21. 4. 2024

Nedeľa             21. 4.   4. veľkonočná nedeľa

Pondelok           22. 4.  

Utorok               23. 4.    Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda                24. 4.

Štvrtok               25. 4.   SV. MARKA, evanjelistu, sviatok

Piatok                26. 4.  

Sobota               27. 4.

Nedeľa             28. 4.   5. veľkonočná nedeľa

 • Stretnutie kresťanských seniorov sa uskutoční dnes (21.4.) o 16:00 na Ožvoldíkovej.
 • V piatok 26.4. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitby chvál v Kostole Ducha Svätého.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 27.4. o 10:00 v Kostole Ducha Svätého.
 • Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/
 • Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na seminár.

FARSKÉ OZNAMY 14. 4. 2024

Nedeľa             14. 4.   3. veľkonočná nedeľa

Pondelok           15. 4.  

Utorok               16. 4.  

Streda                17. 4.  

Štvrtok               18. 4.  

Piatok                19. 4.  

Sobota               20. 4.  

Nedeľa             21. 4.   4. veľkonočná nedeľa 

 • Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na seminár.
 • Stretnutie kresťanských seniorov sa uskutoční 21.4. o 16:00 na Ožvoldíkovej.
 • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 18. apríla 2024 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery). 

FARSKÉ OZNAMY 7. 4. 2024

Nedeľa               7. 4.   2. veľkonočná nedeľa – nedeľa božieho milosrdenstva

Pondelok             8. 4.   ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Utorok                 9. 4.     

Streda                10. 4.  

Štvrtok               11. 4.   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok                12. 4.  

Sobota               13. 4.  

Nedeľa             14. 4.   3. veľkonočná nedeľa

 • Dnes (7.4.) bude v kaplnke Pri kríži o 15:00 slávnostná omša. Program v kaplnke začína o 15:00 modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes (7.4.) od 14:00 do 17:00 bude v kaplnke Ružencovej Panny Márie adorácia.
 • V sobotu 13. apríla po večernej svätej omši o 19:00 sa v spoločenskej miestnosti kostola Ducha Svätého uskutoční prezentácia Kolégia Antona Neuwirtha. Život v kolégiu nám priblíži  a o svoje 2-ročné skúsenosti sa s nami podelí náš farník Jakub Kaššák. Všetkých srdečne pozývame.
 • Pozývame rodičov tínedžerov na kurz o výchove detí. Kurz vytvorili manželia Leeovci, Kurz pozostáva z 10 stretnutí – prednáška a následná diskusia. Stretávali by sme sa raz do mesiaca v nedeľu poobede. Prvé stretnutie by bolo 21.4.2024 o 15.30 hod.  Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii KDS.
 • Vo štvrtok 11.4.2024 sa našej farnosti uskutoční Biskupská vizitácia. Jej súčasťou bude aj slávnostná večerná svätá omša v kostole Ducha Svätého. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po skončení svätej omše bude spoločné stretnutie v spoločenskej miestnosti.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 13.4. o 10:00 v kostole Ducha Svätého.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkej noci v našej farnosti – kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a všetkým, ktorí robili výzdobu a pomáhali s upratovaním kostola.

FARSKÉ OZNAMY 31. 3. 2024

Nedeľa                   31. 3.      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Pondelok                  1. 4.      PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Utorok                      2. 4.      UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Streda                       3. 4.      STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Štvrtok                      4. 4.      ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Piatok                       5. 4.      PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Sobota                      6. 4.      SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Nedeľa                     7. 4.      2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 • Bohoslužby na Veľkonočný pondelok:
  • Kostol Ducha Svätého           6:30 / 8:00 / 11:00 / 18:00
  • Farský kostol                       10:00                                 
 • V nedeľu  7. apríla  na sviatok Božieho milosrdenstva bude v kaplnke Pri kríži slávnostná sv. omša. Program v kaplnke začína o 15:00 spoločnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
 • Na Slávnosť Božieho milosrdenstva apríla sa v Bratislave uskutoční modlitbová procesia z Kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej. Program začne o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda a vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. 
 • V stredu 3. apríla o 19.00 bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4) – O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16).
 • Spoločenstvo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca vás pozýva vo štvrtok 4.4. od 17:00  do 18:00  na moderovanú adoráciu obetovanú za kňazov.
 • V sobotu 6.4. o 17:00 bude v Kostole Ducha Svätého pobožnosť Fatimskej soboty.
 • V nedeľu 7.4. od 14:00 do 17:00 bude v kaplnke Ružencovej Panny Márie adorácia.
 • Jedným z výsledkov synodálneho procesu v našej farnosti je vytvorenie farskej pastoračnej rady. Jej úlohou má byť napomáhanie systematickejšej pastorácii, prepojenie jednotlivých aktivít a spoločenstiev v našej farnosti. Zároveň má vytvárať priestor pre všetkých, ktorí prichádzajú do našej farnosti a chcú sa aktívne podieľať na jej živote. Štatút a zoznam členov nájdete na našej internetovej stránke. Postupne budeme dopĺňať ďalšie informácie.
 • Pozývame rodičov tínedžerov na kurz o výchove detí. Kurz vytvorili manželia Leeovci, Kurz pozostáva z 10 stretnutí – prednáška a následná diskusia. Stretávali by sme sa raz do mesiaca v nedeľu poobede. Prvé stretnutie by bolo 21.4.2024 o 15.30 hod.  Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii KDS. Bližšie informácie na nástenke alebo u kaplána Tomáša.
 • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.