Jubilejný rok farnosti

Naša farnosť slávnostnou sv. omšou pri príležitosti 20. výročia posvätenie kostola Ducha Svätého zahájila Jubilejný rok farnosti, ktorý bude trvať až do hodovej slávnosti 26. septembra budúceho roku, kedy si pripomenieme 300.- sté výročie posvätenia farského kostola sv. Kozmu a Damiána.

Slávnostnú sv. omšu dňa 29.10.2022 celebroval bývalý farár našej farnosti prof. ThDr. Stanislav Vojtko PhD., za účasti súčasného farára Vdp. Mgr. M. Bederku , kaplánov a viacerých bývalých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.