Rekonštrukcia kaplnky

Rekonštrukcia kaplnky

Chceli by sme vás informovať, že od júla 2019 bola realizovaná rekonštrukcia fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Bližšie informácie o postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu sú zverejnené tu:

Obnova Lurdskej jaskyne

Bližšie informácie o postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu sú zverejnené tu:

Požehnanie obnovenej Kaplnky a Lurdskej jaskynky

Dňa 6. októbra 2022 v predvečer sviatku Ružencovej Panny Márie bola v kaplnke o 18:00 h slávená sv. omša, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po jej skončení slávnostne požehnal obnovenú kaplnku a tiež Lurdskú jaskyňu v jej areáli.