Farská kancelária

Úradné hodiny

Počas mesiacov júl-august 2024:

Streda: 16:00 – 17:00

Piatok: 16:00 – 17:00

Kancelária farnosti

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Bratislava – Dúbravka,
ul. M. Sch. Trnavského 19,
841 01 Bratislava

Adresa sídla farnosti

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Bratislava – Dúbravka,
Brižitská 15,
841 01 Bratislava

Telefonické kontakty

Fara: 02 / 6436 1085
Fara (mobil): 0910 487 709
Kancelária: 02 / 6446 3315
(len počas úradných hodín)

Číslo účtu

SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Mgr. Miroslav Bederka

správca farnosti

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.