Ostatné sviatosti

Krst

O krst dieťaťa (0-5 rokov) žiadajú rodičia v kancelárii Kostola Ducha Svätého cez úradné hodiny. Ak bývajú v mimo bratislavskej farnosti, musia priniesť tlačivo „Prepustenie ku krstu“ z farského úradu, kde bývajú. Okrem toho prinesú kópiu rodného listu dieťaťa.

Pri nahlásení krstu sa vypíše „Záznam o nahlásení krstu“, kde nadiktujú potrebné údaje o dieťati, o sebe a o krstných rodičoch.

Krstným rodičom má byť pobirmovaný katolík vo veku minimálne 16 rokov, ktorý je schopný prijať Eucharistiu. Ak je zosobášený, má žiť v usporiadanom kresťanskom manželstve.

Krstíme každú nedeľu – okrem prvej nedele v mesiaci – vždy po skončení farskej omše (cca 12:00) v Kostole Ducha Svätého.

Poučenie pre rodičov a krstných rodičov býva druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o 9:00 v Kostole Ducha Svätého.

Je možné požiadať aj o krst vo farskom kostole sv. Kozmu a Damiána.

Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie – školopovinné deti

Príprava prebieha na školách v rámci vyučovania náboženskej výchovy. Sviatosti sú deťom vyslúžené vo veľkonočnom období.

Príprava na sviatosť birmovania

Príprava k sviatosti birmovania, sviatosti kresťanskej dospelosti, začala v septembri 2023.

Príprava dospelých k prijatiu sviatostí krstu, svätej spovede, eucharistie a birmovania

Prihlasovanie – cez letné prázdniny (júl, august) v kancelárii Kostola Ducha Svätého alebo v sakristii po večernej omši.

Príprava – formou týždňových stretnutí s kňazom alebo katechétom počas školského roka v Kostole Ducha Svätého.

Sviatosti sú vyslúžené na Veľkú noc.

Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)

Chorých a nevládnych navštevujeme každý prvý piatok v mesiaci doobeda alebo podľa individuálneho dohovoru. Nahlásiť chorých môžete kedykoľvek cez e-mail, telefón alebo osobne v kostole alebo v kancelárii.