Milé dúbravské farské spoločenstvo,

pozývame Vás k Farskej charitnej Adventnej zbierke trvanlivých potravín, drogérie,  potrieb do domácnosti a financií
pre rodiny a  jednotlivcov v núdzi.

Zbierame:

Potraviny: Konzervy, paštéty, strukoviny, trvanlivé mlieko, sladkosti, kávy, čaje…, všetko v  záruke a  s  dostatočnou záručnou dobou.

Drogéria a potreby do domácnosti: malé prášky na pranie, mydlá, sprchové gely, detské jednorazové plienky…

Prinesené dary môžete odovzdať v  sakristii alebo do pripraveného koša v  Kostole Ducha Svätého.

Finančné dary poukázané počas Adventu:

  • do charitnej pokladničky
  • na farský charitný účet SK72 0900 0000 0052 0409 3133,

budú použité na nákup materiálnej pomoci pre rodiny a  jednotlivcov v núdzi.

Zbierka sa koná v spolupráci Farskej charity Dúbravka a Centra rodiny.

Budeme vďační za všetko, s čím sa podelíte.

www.farnostdubravka.sk/farska-charita