Požehnanie obnovenej kaplnky a lurdskej jaskynky 2022