Slávnosť 20. výročia posviacky Kostola Ducha Svätého