Farská charita Dúbravka ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli do farskej charitnej  Adventnej  zbierky. Výťažok zbierky ďaleko prevýšil naše očakávania.

Potravín a drogérie sa vyzbieralo vyše 200 kg. V pokladničke sa počas Adventu na potravinovú zbierku vyzbieralo 1600 Euro.
 
Výnos zo zbierky je určený na materiálnu pomoc pre rodiny a jednotlivcov, ktorá bude distribuovaná v spolupráci s Centrom rodiny. Za vyzbiernú sumu sa nakúpia potravinové poukážky. Poskytuje sa nielen materiálna pomoc, ale spolupráca s odkázanými na pomoc je dlhodobá a komplexná.