Pozývame Vás k Farskej charitnej pôstnej zbierke trvanlivých potravín a potrieb do domácnosti pre rodiny a jednotlivcov v núdzi.

Prinesené dary môžete odovzdať v sakristii alebo do pripraveného koša v Kostole Ducha Svätého.

Všetky finančné príspevky počas pôstu, na farskom charitnom účte SK72 0900 0000 0052 0409 3133

alebo v charitnej pokladničke, budú tiež súčasťou zbierky.

Zbierka sa koná v spolupráci Farskej charity Dúbravka a Centra rodiny.

Pôstna ybierka 2024