Srdečne pozývame naše farské spoločenstvo na CHARITNÚ SVÄTÚ OMŠU, 15. NOVEMBRA V STREDU O 18:00  V KOSTOLE DUCHA SVÄTÉHO, za účasti charitného kňaza Bratislavskej arcidiecézy otca Jozefa Kožucha. PO SVÄTEJ OMŠI SA KONÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ A AGAPE.

Táto malá pripomienka chudobných a pomáhajúcich je spojená so 7. Svetovým dňom chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Farská charita  taktiež hľadá dobrovoľníkov, ochotných zapojiť sa do služby v rámci farského spoločenstva. Bližšie informácie a kontakty nájdete na našej webstránke.