Všetci ste srdečne pozvaní na svedectvo Gorana o obrátení z drogovej závislosti. Je to silné svedectvo o tom, ako Bohu záleží na každom jednom z nás.

Podujatie sa bude konať vo štvrtok 29. februára 2024 v Kostole Ducha Svätého po večernej sv. omši a po adorácii.