V nedeľu 22.októbra sme ukončili naše farské misie a začína pre nás všetkých čas na realizáciu toho všetkého čo sme počuli a na každodenné prežívanie nášho vzťahu s Bohom. Nech nám dobrý Pán Boh pomáha.
 
 
🙏Ďakujeme bratom Redemptoristom za moderovanie a vedenie farských misií a všetkým, ktorí pomáhali v rámci farnosti.