Milí naši farníci,

prajeme Vám požehnaný čas sviatkov Narodenia Božieho Syna.