Vysluhovanie svätenín

Pohreb

Pochovávame len na starom dúbravskom cintoríne. Pri nahlásení pohrebu treba priniesť „List o prehliadke mŕtveho“. Prosíme, aby ste termín pohrebu dohodli najprv osobne s kňazom.