Svedectvo Gorana na Slovensku

Všetci ste srdečne pozvaní na svedectvo Gorana o obrátení z drogovej závislosti. Je to silné svedectvo o tom, ako Bohu záleží na každom jednom z nás. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 29. februára 2024 v Kostole Ducha Svätého po večernej sv. omši a po adorácii.

Pôstna zbierka našej Farskej Charity

Pôstna ybierka 2024

Pozývame Vás k Farskej charitnej pôstnej zbierke trvanlivých potravín a potrieb do domácnosti pre rodiny a jednotlivcov v núdzi. Prinesené dary môžete odovzdať v sakristii alebo do pripraveného koša v Kostole Ducha Svätého. Všetky finančné príspevky počas pôstu, na farskom charitnom účte SK72 0900 0000 0052 0409 3133 alebo v charitnej pokladničke, budú tiež súčasťou […]

Mimoriadne vydanie farského časopisu

Pri príležitosti Jubilejného roku farnosti, ktorý bol slávený 26. októbra 2022 až 26. septembra 2023, bolo pripravené mimoriadne vydanie farského časopisu. Časopis si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

Program misií vo farnosti Bratislava – Dúbravka

Oznamujeme, že v dňoch 14.10. – 22.10.2023 sa v našej farnosti uskutočnia misie pod vedením pátrov redemptoristov. Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu,pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie! Váš duchovný otec a pátri misionári

Kresťanskí seniori z Dúbravky na púti v Malackách

V utorok 18.7.2023 sa kresťanskí seniori z Dúbravky vybrali na púť do Malaciek k Svätým schodom a do kostola Nepoškvrneneho počatia Panny Márie i farského kostola – Najsvätejšej Trojice. Sprevádzal nás náš kaplán Martin Uher, aj miestny kaplán Tomáš Jendruch. Zážitkom bola aj pohostinnosť kresťanských seniorov z Malaciek, s ktorými sme nadviazali budúcu spoluprácu, v […]